Nid oes gan Nadine Evans unrhyw gefndir ffermio o gwbl – ond ceffyl da yw ewyllys a ‘ffermio yw’r cyfan roeddwn i erioed eisiau ei wneud!’ Nawr yn ei 50au cynnar, mae Nadine, a aned yn Lerpwl, yn byw’r freuddwyd wledig o’r diwedd. Mae ei gyrfa ffermio wedi cael dechrau gwych diolch i deulu ffermio blaengar yn Sir Fynwy sydd wedi rhoi profiad ymarferol i Nadine yn eu fferm organig gymysg 190 erw ac ystod eang o hyfforddiant y mae hi wedi’i wneud trwy Cyswllt Ffermio.

Darllen mwy


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu