Mae'r bison ar Ystâd Rhug yn olygfa gyfarwydd i'r rhan fwyaf o bobl sydd wedi teithio ar hyd yr A5. Dyma Gareth Jones a Dr Joe Angell yn egluro sut maen nhw'n ymchwilio ffyrdd o ddiogelu'r fuches rhag clefyd o'r enw clwy cataraidd malaen.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu