Mae'r bison ar Ystâd Rhug yn olygfa gyfarwydd i'r rhan fwyaf o bobl sydd wedi teithio ar hyd yr A5. Dyma Gareth Jones a Dr Joe Angell yn egluro sut maen nhw'n ymchwilio ffyrdd o ddiogelu'r fuches rhag clefyd o'r enw clwy cataraidd malaen.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhithdaith Ryngwladol - Swydd Efrog - 25/11/2021
Ar gyfer y bennod Rhithdaith Ryngwladol hon, mae Cyswllt Ffermio
Cyswllt ffermio yn eich helpu chi i gyflawni net-sero - 15/11/2021
Gyda'r uwchgynhadledd #COP26 drosodd, rhaid i’r Byd ddechrau
Y sector laeth yn arwain y ffordd - 12/11/2021
Bydd ein hymateb i gyrraedd y darged o sero-net erbyn 2050 yn