Byddwn yn ymweld â ffermydd sydd wedi bod yn treialu gwahanol dechnolegau a dulliau newydd, gan gynnwys cnwd protein arbennig, peiriant arloesol i ladd dail tafol, sensors yn y sector wyau, dull gwahanol o chwalu gwrtaith, â’r defnydd o dechnoleg tracio GPS.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu