Welsh Government

Byddwn yn ymweld â ffermydd sydd wedi bod yn treialu gwahanol dechnolegau a dulliau newydd, gan gynnwys cnwd protein arbennig, peiriant arloesol i ladd dail tafol, sensors yn y sector wyau, dull gwahanol o chwalu gwrtaith, â’r defnydd o dechnoleg tracio GPS.


Related Newyddion a Digwyddiadau

FCTV - Da Byw - 21/12/2021
Yn y rhaglen FCTV hon, byddwn yn canolbwyntio ar berfformiad da
Rhithdaith Ryngwladol - Swydd Efrog - 25/11/2021
Ar gyfer y bennod Rhithdaith Ryngwladol hon, mae Cyswllt Ffermio
Cyswllt ffermio yn eich helpu chi i gyflawni net-sero - 15/11/2021
Gyda'r uwchgynhadledd #COP26 drosodd, rhaid i’r Byd ddechrau