Byddwn yn ymweld â ffermydd sydd wedi bod yn treialu gwahanol dechnolegau a dulliau newydd, gan gynnwys cnwd protein arbennig, peiriant arloesol i ladd dail tafol, sensors yn y sector wyau, dull gwahanol o chwalu gwrtaith, â’r defnydd o dechnoleg tracio GPS.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Mentor: Phil Handley - Garddwriaeth - 09/08/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
Rhithdaith Ryngwladol - Taith Uned Cynhyrchydd Moch y Flwyddyn 2021 - LSB Pigs (fideo llawn) - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob
Rhithdaith Ryngwladol - LSB Pigs - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob