'Mae meincnodi yn eithaf caethiwus ar ôl i chi ddechrau' - dyna farn ein Ffermwr Ffocws âr, Tom Rees. Er ei fod yn dyfwr cymharol fach, mae wedi llwyddo i gystadlu yn erbyn y mentrau mwy trwy ganolbwyntio ar ei gost cynhyrchu. 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu