'Mae meincnodi yn eithaf caethiwus ar ôl i chi ddechrau' - dyna farn ein Ffermwr Ffocws âr, Tom Rees. Er ei fod yn dyfwr cymharol fach, mae wedi llwyddo i gystadlu yn erbyn y mentrau mwy trwy ganolbwyntio ar ei gost cynhyrchu. 


Related Newyddion a Digwyddiadau

By the Wye - prosiect arallgyfeirio ar fferm deuluol - 09/05/2022
Bod yn uchelgeisiol ac anelu’n uchel...athroniaeth sydd wedi
Rob Lewis - Cyfarfyddiad beryglus â buwch - 28/04/2022
“Peidiwch byth â chymryd ymddygiad buwch sydd newydd ei lloia yn
Rhwydwaith Arddangos Cyswllt Ffermio - 14/04/2022
Mae Safleoedd Arddangos, sydd wedi'u lleoli ledled Cymru, yn