Ydych chi’n ystyried gwinwyddaeth fel eich syniad arallgyfeirio nesaf? Mae cymorth byd-enwog wrth law gan Robb Merchant, White Castle Vineyard sef cynhyrchydd o’r Pinot Noir Reserve 2018 a dderbyniodd medal aur Decanter yn ddiweddar. 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhithdaith Ryngwladol - Swydd Efrog - 25/11/2021
Ar gyfer y bennod Rhithdaith Ryngwladol hon, mae Cyswllt Ffermio
Cyswllt ffermio yn eich helpu chi i gyflawni net-sero - 15/11/2021
Gyda'r uwchgynhadledd #COP26 drosodd, rhaid i’r Byd ddechrau
Y sector laeth yn arwain y ffordd - 12/11/2021
Bydd ein hymateb i gyrraedd y darged o sero-net erbyn 2050 yn