Mae podlediad Clust i'r Ddaear Cyswllt Ffermio bellach wedi recordio gwerth blwyddyn o gynnwys, gan ddenu brôn i 10,000 o lawrlwythiadau yn ystod y cyfnod. Cofiwch bod modd i chi wrando ar unrhyw un o rhain pan yn gyfleus i chi.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Prosiect Porfa Cymru: Andrew Giles, Maesllwch, Clas-ar-Wy - 05/05/2021
'Rydym yn ffermio yn un o ardaloedd sychaf Cymru. Un o’r pethau
Dathlu Degawd: Pentrefelin - 01/04/2021
Dyma Eurig Jenkins, ffermwr llaeth o fferm Pentrefelin, Talsarn
Gwasgaru Gwrtaith: Gofynion o 1 Ebrill 2021 - 01/04/2021
Dyma fideo yn amlinellu gofynion gwasgaru gwrtaith o'r 1af o