Ffermwr organig yng Nghernyw yw Tom Tolputt. Dros y 25 mlynedd diwethaf mae wedi bod ar daith i ddeall sut i wneud ffermio yn fwy cynaliadwy a phroffidiol. Yr allwedd i gyflawni systemau ffermio cynaliadwy ar gyfer Tom, cyd-sylfaenydd TerraFarmer, cwmni ymgynghorol fferm adfywiol a biolegol yw adeiladu iechyd y pridd o'r gwaelod i fyny. Trwy ddatgloi pŵer “y stwff brown” o fewn system ffermio adfywiol, mae'n bosibl adeiladu bioleg a chynyddu deunydd organig sy'n helpu i gynnal yr amgylchedd naturiol.

Yn ôl Tom, gall ffermio ddod yn ffynhonnell enfawr o atafaelu carbon a newid amgylcheddol cadarnhaol yn ôl pob tebyg. Yn y bennod hon mae Tom yn siarad am y 5 egwyddor graidd o fewn y gymuned adfywiol i sicrhau'r iechyd pridd gorau posibl gan gynnwys technoleg GPS ar gyfer samplu pridd.

Darganfyddwch fwy am dîm TerraFarmer yma.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu