Does dim byd yn aros yn ei unfan yn hir ar Stad ddwy fil a hanner o erwau Kingsclere. Mae dulliau ffermio blaengar wrth galon gweledigaeth Tim May ar gyfer Kinsclere, Rheolwr yr Ystad a ffermwr y Bedwaredd Genhedlaeth.

Mae Tim yn ffermio cyfran ag Ollie Chedgey, ffermwr cenhedlaeth gyntaf sy’n rheoli’r fenter laeth symudol, a Ben Ronaldo, sy’n rhedeg y cwmni wyau wedi’u pasteureiddio. Mae holl weithgareddau’r fferm yn cael eu gwneud trwy fabwysiadu dulliau adfywiol. Mae rhoi yn ôl - i nid yn unig y tîr, ond i’r gymuned sydd yn rhan o Ystad Kingsclere yn hanfodol yn y system ffermio hon.

Mae Kingsclere yn gwneud ‘gwahanol’ yn dda ac yn dangos sut y gall cymuned gylchol weithio nid yn unig i fusnes, ond i bawb.Ydym ni newydd rithio at ddyfodol ffermio?


Related Newyddion a Digwyddiadau

Farms - Wonderful places BUT dangerous play grounds
{"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru
Rhithdaith Ryngwladol - Gorchudd Coedwigaeth Parhaus - 17/03/2023
Mae’r Coedwigwr a Fentor Cyswllt Ffermio, Phil Morgan, yn rhannu