Does dim byd yn aros yn ei unfan yn hir ar Stad ddwy fil a hanner o erwau Kingsclere. Mae dulliau ffermio blaengar wrth galon gweledigaeth Tim May ar gyfer Kinsclere, Rheolwr yr Ystad a ffermwr y Bedwaredd Genhedlaeth.

Mae Tim yn ffermio cyfran ag Ollie Chedgey, ffermwr cenhedlaeth gyntaf sy’n rheoli’r fenter laeth symudol, a Ben Ronaldo, sy’n rhedeg y cwmni wyau wedi’u pasteureiddio. Mae holl weithgareddau’r fferm yn cael eu gwneud trwy fabwysiadu dulliau adfywiol. Mae rhoi yn ôl - i nid yn unig y tîr, ond i’r gymuned sydd yn rhan o Ystad Kingsclere yn hanfodol yn y system ffermio hon.

Mae Kingsclere yn gwneud ‘gwahanol’ yn dda ac yn dangos sut y gall cymuned gylchol weithio nid yn unig i fusnes, ond i bawb.Ydym ni newydd rithio at ddyfodol ffermio?


Related Newyddion a Digwyddiadau

Mentor: Llion Pughe - 23/11/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
Mentor: Gwerfyl Owen-Harding - 23/11/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma....
EIP yng Nghymru - Porfa i Beillwyr - 21/11/2022
Dyma David Edge, Cop House Farm a Bex Cartwright o’r BBCT yn