Bod yn uchelgeisiol ac anelu’n uchel...athroniaeth sydd wedi dyrchafu un o fentrau arallgyfeirio mwyaf newydd Cymru i lefelau newydd

“Mae Cyswllt Ffermio wedi caniatáu i mi a fy nheulu ddatblygu hyder, sgiliau a rhwydweithiau newydd i’n helpu i greu ein menter twristiaeth newydd, gan ganiatáu i ni gynyddu ein trosiant o ddim i gyfanswm anhygoel o £150,000 yn ystod ein blwyddyn gyntaf wrth y gwaith.”

Darllen mwy


Related Newyddion a Digwyddiadau

EIP yng Nghymru: 'Dewis Bedw' - Sudd bedw yng Nghymru - 28/06/2022
Dyma Geraint Hughes o Ymgynghori Lafan a Bryan Dickinson o Wild
Rhithdaith Ryngwladol - Gwartheg yr Iseldiroedd yn defnyddio toiled! - 28/06/2022
Ydych chi erioed wedi gweld buwch yn defnyddio toiled? Parhewch i
FCTV - Silwair - 27/06/2022
Silwair yw asgwrn cefn y sustem porthi dros y Gaeaf ar fwyafrif o