Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru

Mae Tyfu er budd yr Amgylchedd yn gynllun grant newydd sydd ar gael i ffermwyr yng Nghymru. Ei nod yw cefnogi tyfu a defnyddio cnydau, a all arwain at welliannau ym mherfformiad amgylcheddol y busnes fferm.

Ymunwch â Cyswllt Ffermio i gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i chi drwy’r cynllun Tyfu er budd yr Amgylchedd. Bydd y cynllun yn annog tyfu cnydau a phorfeydd, megis cnydau protein, gwyndonnydd cymysg, cnydau grawn heb eu chwistrellu a chnydau gorchudd, er budd amgylcheddol, bioamrywiaeth a chynhyrchu. Bydd dwy ffenestr ymgeisio yn agor yn 2022 – bydd cnydau a heuir yn yr hydref yn agor ar 20 Mehefin, a fydd yn cynnig cymorth ar gyfer hau cnwd gorchudd heb ei chwistrellu ar ôl cynaeafu grawn neu india-corn yn yr hydref.


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Cynllun Troi’n Organig - 12/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae’r Cynllun Troi’n
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau a Buddsoddi mewn Rheoli Maetholion - 05/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Grantiau Bach –
GWEMINAR: Grantiau Bach - Effieithlonrwydd ac Amgylcheddol - 08/06/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Cynllun Grantiau