Bob Stevenson, Milfeddyg ac arbenigwr moch yn darganfod yr ystyriaethau sydd eu hangen er mwyn atal afiechydion ar unedau moch. 

  • Risgiau bioddiogelwch cyfredol i ffermydd moch, gyda phwyslais ar afiechydon megis Glwy Affricanaidd y moch.
  • Arferion rheoli bioddiogelwch megis cwarantîn a sicrhau lefelau da o hylendid er mwyn atal cyflwyno a lledaenu afiechydion ar ffermydd.
  • Sut gall arferion bioddiogelwch llym wella perfformiad moch a’r fferm.

Cyflwyniad


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru