Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru, ble bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu ynglyn â’r cyfnod ymgeisio cyfredol ar gyfer cyflwyno datganiad o ddiddordeb (EOI) i’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol).

 

*Noder fod y dyddiadau sydd yn y fideo yma yn anghywir, ond mae cynnwys y grant yn parhau'r un fath. Mae’r cyfnod ymgeisio ar agor o 5 Gorffennaf 2021 ac yn cau ar 20 Awst 2021.

Mae canllawiau ar y cyfnod ymgeisio yma ar gael yma: https://llyw.cymru/cynllun-buddsoddi-mewn-busnesau-gwledig-an-amaethyddiaeth

Gellir anfon unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r cynllun i’r cyfeiriad e-bost canlynol: RBISNonAgri@gov.wales


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Lleihau ôl-troed carbon eich fferm - sut mae eraill yn cyflawni hyn? - 13/05/2021
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r siaradwyr gwadd Prysor Williams o