Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru, ble bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu ynglyn â’r cyfnod ymgeisio cyfredol ar gyfer cyflwyno datganiad o ddiddordeb (EOI) i’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol).

 

*Noder fod y dyddiadau sydd yn y fideo yma yn anghywir, ond mae cynnwys y grant yn parhau'r un fath. Mae’r cyfnod ymgeisio ar agor o 5 Gorffennaf 2021 ac yn cau ar 20 Awst 2021.

Mae canllawiau ar y cyfnod ymgeisio yma ar gael yma: https://llyw.cymru/cynllun-buddsoddi-mewn-busnesau-gwledig-an-amaethyddiaeth

Gellir anfon unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r cynllun i’r cyfeiriad e-bost canlynol: RBISNonAgri@gov.wales


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Cynllun Troi’n Organig - 12/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae’r Cynllun Troi’n
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau a Buddsoddi mewn Rheoli Maetholion - 05/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Grantiau Bach –
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Tyfu er budd yr Amgylchedd - 21/06/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Tyfu er budd yr