Mae Geraint Jones, Swyddog Technegol Coedwigaeth Cyswllt Ffermio yn cyflwyno diweddariad ar y prosiect “Gwella isadeiledd gwyrdd “yn Fedw Arian Uchaf ynghyd â phrosiect “Gofal a chynnal a chadw wrth sefydlu coetir newydd” ym Moelogan Fawr. Mae'r pynciau canlynol yn cael eu trafod:

  • Paratoi cynllun rheoli gwrychoedd ar gyfer y fferm.
  • Beth sydd angen ei ystyried wrth gynllunio a dylunio i wella a sefydlu gwrychoedd newydd a lleiniau cysgodi?
  • Beth sydd angen ei gwneud yn ystod ac ar ôl plannu coed er mwyn sefydlu coetir newydd yn llwyddiannus?

Mae hyn yn gyfle gwych i edrych ar wella isadeiledd gwyrdd ar y fferm er mwyn cael budd o’r hyn all coed ei ddarparu i’r busnes .


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru