Mae Geraint Jones, Swyddog Technegol Coedwigaeth Cyswllt Ffermio yn cyflwyno diweddariad ar y prosiect “Gwella isadeiledd gwyrdd “yn Fedw Arian Uchaf ynghyd â phrosiect “Gofal a chynnal a chadw wrth sefydlu coetir newydd” ym Moelogan Fawr. Mae'r pynciau canlynol yn cael eu trafod:

  • Paratoi cynllun rheoli gwrychoedd ar gyfer y fferm.
  • Beth sydd angen ei ystyried wrth gynllunio a dylunio i wella a sefydlu gwrychoedd newydd a lleiniau cysgodi?
  • Beth sydd angen ei gwneud yn ystod ac ar ôl plannu coed er mwyn sefydlu coetir newydd yn llwyddiannus?

Mae hyn yn gyfle gwych i edrych ar wella isadeiledd gwyrdd ar y fferm er mwyn cael budd o’r hyn all coed ei ddarparu i’r busnes .


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Yn Fyw o'r Fferm Arddangos: Hendre Ifan Goch
GWEMINAR: Cadw eich geifr cig yn hapus ac yn iach gyda ffocws ar reoli llyngyr - 17/02/2022
GWEMINAR: Tapio sudd bedw Cymreig a phrosesu ar ôl ei gynaeafu - 1/12/21