Siaradwr: Leroy Burrell, Poultec Training Limited

Bydd Leroy Burrell, Poultec Training Limited yn ymuno gyda Cyswllt Ffermio ar gyfer gweminar am y Pasbort Hyfforddiant Lion Training Passport newydd.

Yn ystod y weminar hon, bydd y canlynol yn cael ei drafod:

  • Beth yw'r gofynion newydd?
  • Sut i gydymffurfio?
  • Ble allwn ni ddod o hyd i ragor o wybodaeth?

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Cadw eich geifr cig yn hapus ac yn iach gyda ffocws ar reoli llyngyr - 17/02/2022
GWEMINAR: Tapio sudd bedw Cymreig a phrosesu ar ôl ei gynaeafu - 1/12/21
GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr