Welsh Government

Siaradwyr:

Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr KeBek Ltd sy’n arbenigo mewn darparu cyngor isadeiledd ar-fferm

Chris Duller, ymgynghorydd annibynnol sy’n arbenigo mewn darparu cyngor ar reolaeth glaswelltir a phridd ar draws yr holl sectorau da byw.

 

Yn gynharach eleni, cyhoeddwyd newidiadau ynglyn â’r mesurau rheoliadol i fynd i’r afael â llygredd amaethyddol a fydd yn berthnasol i bob fferm ar draws Cymru.

Bydd Cyswllt Ffermio ynghyd â Keith Owen a Chris Duller yn rhoi trosolwg o ba  newidiadau sy’n angenrheidiol a sut gallant gael eu gweithredu.

Yn dilyn y siaradwyr, bydd cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych chi ynglŷn â’r newidiadau.

Bydd gwybodaeth ar y gefnogaeth berthnasol sydd ar gael trwy Cyswllt Ffermio yn cael ei rannu yn ystod y weminar.


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru
GWEMINAR: Lleihau ôl-troed carbon eich fferm - sut mae eraill yn cyflawni hyn? - 13/05/2021
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r siaradwyr gwadd Prysor Williams o