Siaradwyr:

Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr KeBek Ltd sy’n arbenigo mewn darparu cyngor isadeiledd ar-fferm

Chris Duller, ymgynghorydd annibynnol sy’n arbenigo mewn darparu cyngor ar reolaeth glaswelltir a phridd ar draws yr holl sectorau da byw.

 

Yn gynharach eleni, cyhoeddwyd newidiadau ynglyn â’r mesurau rheoliadol i fynd i’r afael â llygredd amaethyddol a fydd yn berthnasol i bob fferm ar draws Cymru.

Bydd Cyswllt Ffermio ynghyd â Keith Owen a Chris Duller yn rhoi trosolwg o ba  newidiadau sy’n angenrheidiol a sut gallant gael eu gweithredu.

Yn dilyn y siaradwyr, bydd cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych chi ynglŷn â’r newidiadau.

Bydd gwybodaeth ar y gefnogaeth berthnasol sydd ar gael trwy Cyswllt Ffermio yn cael ei rannu yn ystod y weminar.


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Yn Fyw o'r Fferm Arddangos: Hendre Ifan Goch
GWEMINAR: Cadw eich geifr cig yn hapus ac yn iach gyda ffocws ar reoli llyngyr - 17/02/2022
GWEMINAR: Tapio sudd bedw Cymreig a phrosesu ar ôl ei gynaeafu - 1/12/21