Ymunwch â Cyswllt Ffermio ar fferm arddangos Pendre ble gallwch glywed gan y ffermwr Tom Evans am ei system ffermio a dysgu mwy am y prosiectau sydd ar y gweill ar wella porfeydd a chynyddu deunydd organig y pridd. Bydd arbenigwyr glaswelltir Rhys Williams o Precision Grazing a Chris Duller hefyd yn ymuno i ddarparu manylion pellach ar y prosiectau.

Byddant yn trafod:

  • Gwella ansawdd y borfa trwy dros-hau
  • Sefydlu a rheoli system pori cylchdro
  • Pennu ôl troed carbon eich fferm

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Adolygiad Prosiect Porfa Cymru 2022
Prosiect Porfa Cymru - Adolygiad o'r Tymor Pori 2022 {"preview
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Cynllun Troi’n Organig - 12/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae’r Cynllun Troi’n
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau a Buddsoddi mewn Rheoli Maetholion - 05/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Grantiau Bach –