Ymunwch â Cyswllt Ffermio ar fferm arddangos Pendre ble gallwch glywed gan y ffermwr Tom Evans am ei system ffermio a dysgu mwy am y prosiectau sydd ar y gweill ar wella porfeydd a chynyddu deunydd organig y pridd. Bydd arbenigwyr glaswelltir Rhys Williams o Precision Grazing a Chris Duller hefyd yn ymuno i ddarparu manylion pellach ar y prosiectau.

Byddant yn trafod:

  • Gwella ansawdd y borfa trwy dros-hau
  • Sefydlu a rheoli system pori cylchdro
  • Pennu ôl troed carbon eich fferm

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Cadw eich geifr cig yn hapus ac yn iach gyda ffocws ar reoli llyngyr - 17/02/2022
GWEMINAR: Tapio sudd bedw Cymreig a phrosesu ar ôl ei gynaeafu - 1/12/21
GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr