Gyda'r mis Ebrill hwn yn un o'r sychaf ac oeraf a gofnodwyd, gwelwyd tyfiant glaswellt i lawr i hanner yr hyn y byddent fel arfer ar ffermydd ledled Cymru. Yn y bennod hon, rydym yn trafod sut mae ffermwyr yn ymdopi â'r hinsawdd sy'n newid a ffyrdd o liniaru diffygion porthiant gyda Helen Mathieu, Rheolwr Ardal ar gyfer Germinal GB.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 62 - Tyfwr tatws ifanc o Sir Benfro yn gwneud ei farc
Gyda’r tymor plannu tatws wedi hen ddechrau yn Sir Benfro, dyma
Rhifyn 61 - Anna Jones ar yr argyfwng perthynas rhwng gwlad a thref
Ein gwestai yr wythnos hon yw’r newyddiadurwr, darlledwr, awdur
Rhifyn 60 - Llŷr Jones – ffarmwr gyda mentergarwch yn rhedeg trwy ei wythiennau
Mae yna fentergarwch yn rhedeg trwy wythiennau Llŷr Jones o Fferm