Yr wythnos hon, rydym yn ymuno â'r Academi Amaeth ar eu cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf ers i'r pandemig ddechrau. Mae dosbarth Busnes ac Arloesi 2020 yn cael ei gynnal gan ddau ffermwr cenhedlaeth gyntaf a chyn-aelodau Academi Amaeth - Rhidian Glyn yn Rhiwgriafol, Talywern a Heledd (a Phill) Dancer yn Tanyffordd, Cemaes. Mae'r ddau yn rhannu eu profiadau fel newydd-ddyfodiaid i amaethyddiaeth, yr heriau a wynebir a'u cynlluniau ar gyfer y dyfodol tra hefyd yn gwerthuso sut y gwnaeth yr Academi Amaeth eu helpu ar hyd y ffordd, gan greu cysylltiadau newydd a gosod sylfeini i'w busnesau.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 65 - Gwella perfformiad amgylcheddol ac economaidd y fferm
Mae Geraint Davies o Fferm Fedw Arian Uchaf ger Y Bala yn rhannu
Rhifyn 64 – Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru 2022
Gyda dychweliad hir-ddisgwyliedig digwyddiad Arloesi ac
Rhifyn 63 – Moor Farm: ymgyrch gyson i sicrhau effeithlonrwydd
Mae Andrew Rees o Moor Farm, ger Hwlffordd, yn rhoi pwyslais