Yn y bennod hon, rydyn ni'n cwrdd â Huw Jones sy'n ffermio gyda'i wraig Meinir ar Fferm Bryn ger Aberteifi. Gyda'i gilydd maent yn rhedeg buches sugno, yn tyfu haidd, ceirch a gwenith ochr yn ochr â'u prosiectau arallgyfeirio sy'n cynnwys busnes cynhyrchu gwair a gwellt i anifeiliaid anwes a bythynnod gwyliau. Fel safle arddangos Cyswllt Ffermio, mae Fferm Bryn hefyd yn cymryd rhan mewn nifer o brosiectau sy'n edrych ar ffyrdd o wella perfformiad y fuches ac i sicrhau'r budd mwyaf o bori cylchdro.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Gwella Effeithlonrwydd ar fferm Glascoed, Y Drenewydd
Cyfle arall i glywed trafodaeth yn ystod y digwyddiad hwn ar
Rhifyn 104 - Beth yw pridd iach?
Gwrandewch ar y recordiad yma o ddigwyddiad fferm Pentrefelin
Rhifyn 103 - Cloffni mewn gwartheg llaeth
Sut mae gwahanol ddulliau o drosglwyddo gwybodaeth yn dylanwadu