Yn y bennod hon, rydyn ni'n cwrdd â Huw Jones sy'n ffermio gyda'i wraig Meinir ar Fferm Bryn ger Aberteifi. Gyda'i gilydd maent yn rhedeg buches sugno, yn tyfu haidd, ceirch a gwenith ochr yn ochr â'u prosiectau arallgyfeirio sy'n cynnwys busnes cynhyrchu gwair a gwellt i anifeiliaid anwes a bythynnod gwyliau. Fel safle arddangos Cyswllt Ffermio, mae Fferm Bryn hefyd yn cymryd rhan mewn nifer o brosiectau sy'n edrych ar ffyrdd o wella perfformiad y fuches ac i sicrhau'r budd mwyaf o bori cylchdro.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 62 - Tyfwr tatws ifanc o Sir Benfro yn gwneud ei farc
Gyda’r tymor plannu tatws wedi hen ddechrau yn Sir Benfro, dyma
Rhifyn 61 - Anna Jones ar yr argyfwng perthynas rhwng gwlad a thref
Ein gwestai yr wythnos hon yw’r newyddiadurwr, darlledwr, awdur
Rhifyn 60 - Llŷr Jones – ffarmwr gyda mentergarwch yn rhedeg trwy ei wythiennau
Mae yna fentergarwch yn rhedeg trwy wythiennau Llŷr Jones o Fferm