Y bennod hon fydd y gyntaf mewn cyfres a gyflwynir gan gyflwynwyr gwadd ar amrywiaeth o bynciau amaeth yng Nghymru a thu hwnt. Bydd y cyflwynydd gwadd cyntaf yn llais cyfarwydd ir podlediad, Rhys Williams, ffermwr defaid a gwartheg ac ymgynghorydd busnes fferm i Precision Grazing Ltd. Cafodd Rhys y fraint o sgwrsio gyda Ffermwr Cig Eidion y Flwyddyn Farmers Weekly, Aled Evans fferm Rest ger Hendy-gwyn ar Daf. Yn y bennod hon byddant yn trafod taith Aled i ddatblygu system ffermio da byw cynaliadwy.

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Episode 69- Preparing for tupping with vet Tom Searle
In the last episode of the podcast we heard about the three 'P's
Rhifyn 67 - Ffermio adfywiol ar sail porthiant gyda Marc Jones, Trefnant Hall, Y Trallwng
Yn y bennod hon mae ein Swyddog Technegol Cig Coch Lisa Roberts
Rhifyn 66 - Busnes ac Arloesedd yn Rhanbarth y Basg o Sbaen
Rhywbeth ychydig yn wahanol yn y bennod hon wrth i ni gael ein