Bydd y podlediad hwn yn gyfle i ddeall ychydig mwy am gynigion y Cynllun Ffermio Cynaliadwy a sut y gallai’r cynllun weithredu yng nghyd-destun fferm ddefaid go iawn. Byddwn yn canolbwyntio ar y camau gweithredu cyffredinol ar gyfer meincnodi, iechyd anifeiliaid a bioddiogelwch yn benodol wrth i ni ystyried y broses barhaus o gynhyrchu bwyd yn gynaliadwy o fewn y cynigion. Mae holl ffermwyr Cymru’n cael eu hannog i gwblhau’r arolwg SFS i helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu cynigion yr SFS i wneud yn siŵr eu bod yn gweithio ar lawr gwlad. Gellir dod o hyd i’r arolwg yma-

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/diweddariad-ar-y-cynllun-ffermio-cynaliadwy

Mae'r arolwg a'r ffurflen adborth yn cau ar 31 Hydref 2022.

 

 


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifin 94 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 3: Pa ddeddfwriaeth sy'n effeithio arnoch chi fel cyflogwr, cyflogai neu weithiwr fferm?
Mae gan bob gweithiwr amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth
Rhifin 93 - Cyfres Rheoli Staff - Pennod 2: Cytundebau gweithwyr
Yn ymuno â Rhian Price mae Rhodri Jones, un o gyfarwyddwyr cwmni
Rhifin 92 - Mewnwelediad i'r sefyllfa bresennol o ran ôl-troed carbon ffermydd bîff a defaid yng Nghymru
Mae Cennydd Jones yn cael cwmni Non Williams, Swyddog Arbenigol