Mae Coedwigaeth Gorchudd Parhaus (CGP) yn osgoi cwympglirio ac yn creu coedwigoedd amrywiol cynaliadwy sy’n lleihau risgiau sy’n deillio o’r newid yn yr hinsawdd a bygythiadau biotig.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Clefyd Hydatid mewn Defaid
Bydd y cwrs hwn yn eich cynorthwyo i ganfod, atal, rheoli a thrin
Genomeg
Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar genomeg, a sut mae genomeg yn
Afiechydon ar Lygaid Defaid
Ceir nifer o afiechydon ar lygaid sy’n effeithio ar ddefaid yn y