Mae Coedwigaeth Gorchudd Parhaus (CGP) yn osgoi cwympglirio ac yn creu coedwigoedd amrywiol cynaliadwy sy’n lleihau risgiau sy’n deillio o’r newid yn yr hinsawdd a bygythiadau biotig.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Pigo Niweidiol Mewn Dofednod Dodwy
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau o atal pigo
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar