Mae gwartheg corniog yn creu problem wrth eu rheoli ar fferm, gan achosi risgiau sylweddol i’r rhai sy’n eu trin a stoc eraill. Mae manteision i bobl a’r gwartheg o gael gwared ar y cyrn.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Diogelwch ar y Fferm - Tryciau Codi Telesgopig
Mynnwch wybodaeth a dealltwriaeth am baratoi a gweithredu Tryc
Clefydau Rhewfryn mewn Defaid – Maedi Visna (MV) a Lymffadenitis Crawnllyd (CLA)
Mae Maedi Visna (MV) a CLA yn ddau o glefydau “Rhewfryn” defaid
Meincnodi eich Fferm
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio defnyddio’r rhaglen Mesur i Reoli i