Mae'r modiwl hwn yn tynnu sylw at rai o'r mesurau y gall ffermwyr eu defnyddio i leihau'r posibilrwydd o lygredd amaethyddol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Adnoddau Dynol ar y Fferm
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai canllawiau a chyngor ymarferol
Clafr Defaid
Fe fydd yr uned hon yn eich cynorthwyo i ganfod a rhwystro
Wyna Sylfaenol
TMae'r modiwl hwn yn disgrifio'r gofynion ymarferol a