Rydym yn meddwl am lyngyr mewn defaid yn achosi penolau budr a lleihad difrifol mewn pwysau OND gall llyngyr achosi lleihad o 50% mewn cyfradd twf heb unrhyw arwyddion clinigol. Mae rheoli llyngyr yn effeithiol yn golygu gwell perfformiad ac felly proffidioldeb.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag Ymwrthedd Anthelminitig, ewch i safle SCOPS neu NADIS.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Adnoddau Dynol ar y Fferm
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai canllawiau a chyngor ymarferol
Pigo Niweidiol Mewn Dofednod Dodwy
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau o atal pigo
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar