Rydym yn meddwl am lyngyr mewn defaid yn achosi penolau budr a lleihad difrifol mewn pwysau OND gall llyngyr achosi lleihad o 50% mewn cyfradd twf heb unrhyw arwyddion clinigol. Mae rheoli llyngyr yn effeithiol yn golygu gwell perfformiad ac felly proffidioldeb.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag Ymwrthedd Anthelminitig, ewch i safle SCOPS neu NADIS.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (CEA)
Mae Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (CEA) yn ddull tyfu
Coedwigaeth Gorchudd Parhaus (CGP)
Mae Coedwigaeth Gorchudd Parhaus (CGP) yn osgoi cwympglirio ac yn
Uned Orfodol: Hanfodion Busnes Llwyddiannus
Mae'r modiwl busnes hwn yn cyflwyno amrywiaeth o bynciau sy'n