Rydym yn meddwl am lyngyr mewn defaid yn achosi penolau budr a lleihad difrifol mewn pwysau OND gall llyngyr achosi lleihad o 50% mewn cyfradd twf heb unrhyw arwyddion clinigol. Mae rheoli llyngyr yn effeithiol yn golygu gwell perfformiad ac felly proffidioldeb.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag Ymwrthedd Anthelminitig, ewch i safle SCOPS neu NADIS.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a chyllid
Mae'r modiwl hwn yn eich cynorthwyo i lunio cynllun busnes
Rheoli Llyngyr yr Iau
Deall ac atal lledaeniad y parasitiad Llyngyr Afu ar eich fferm.
Sgôr Cyflwr Corff (BCS) mewn Buchesi Bîff
Mae ymchwil yn dangos bo monitro’r sgôr cyflwr er mwyn cadw