Rydym yn meddwl am lyngyr mewn defaid yn achosi penolau budr a lleihad difrifol mewn pwysau OND gall llyngyr achosi lleihad o 50% mewn cyfradd twf heb unrhyw arwyddion clinigol. Mae rheoli llyngyr yn effeithiol yn golygu gwell perfformiad ac felly proffidioldeb.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag Ymwrthedd Anthelminitig, ewch i safle SCOPS neu NADIS.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael