Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno a chymharu sawl trefniant gweithio ar y cyd ar gyfer gweithrediad a rheolaeth fferm.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Diogelwch ar y Fferm - Tryciau Codi Telesgopig
Mynnwch wybodaeth a dealltwriaeth am baratoi a gweithredu Tryc
Clefydau Rhewfryn mewn Defaid – Maedi Visna (MV) a Lymffadenitis Crawnllyd (CLA)
Mae Maedi Visna (MV) a CLA yn ddau o glefydau “Rhewfryn” defaid
Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%