Mae’r modiwl hwn yn disgrifio defnyddio’r rhaglen Mesur i Reoli i feincnodi eich fferm gan ddefnyddio dangosyddion busnes sydd eisoes wedi’u sefydlu.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Mastitis mewn Gwartheg
Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint
Llyngyr Yr Iau Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion, dulliau atal a thriniaeth