Mae’r modiwl hwn yn disgrifio defnyddio’r rhaglen Mesur i Reoli i feincnodi eich fferm gan ddefnyddio dangosyddion busnes sydd eisoes wedi’u sefydlu.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Genomeg
Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar genomeg, a sut mae genomeg yn
Afiechydon ar Lygaid Defaid
Ceir nifer o afiechydon ar lygaid sy’n effeithio ar ddefaid yn y
Diogelwch ar y Fferm - Tryciau Codi Telesgopig
Mynnwch wybodaeth a dealltwriaeth am baratoi a gweithredu Tryc