Mae’r modiwl hwn yn disgrifio defnyddio’r rhaglen Mesur i Reoli i feincnodi eich fferm gan ddefnyddio dangosyddion busnes sydd eisoes wedi’u sefydlu.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cloffni Gwartheg
Cloffni yw un o'r materion lles a chynhyrchiant mwyaf sylweddol
Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael