Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael ei gynyddu drwy ddewis anifeiliaid sydd yn defnyddio’u bwyd yn fwy effeithlon a drwy wneud, helpu i gwrdd ag amcanion newid hinsawdd am allyriadau methan is.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Adnoddau Dynol ar y Fferm
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai canllawiau a chyngor ymarferol
Clafr Defaid
Fe fydd yr uned hon yn eich cynorthwyo i ganfod a rhwystro
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar