Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael ei gynyddu drwy ddewis anifeiliaid sydd yn defnyddio’u bwyd yn fwy effeithlon a drwy wneud, helpu i gwrdd ag amcanion newid hinsawdd am allyriadau methan is.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Iechyd a Diogelwch (Gorfodol os ydych wedi dewis cwrs defnyddio peiriannau neu offer)
Yn ystadegol, ffermio yw un o’r galwedigaethau mwyaf peryglus yn
Rheoli Llyngyr yr Iau
Deall ac atal lledaeniad y parasitiad Llyngyr Afu ar eich fferm.
Wyna Sylfaenol
TMae'r modiwl hwn yn disgrifio'r gofynion ymarferol a