Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael ei gynyddu drwy ddewis anifeiliaid sydd yn defnyddio’u bwyd yn fwy effeithlon a drwy wneud, helpu i gwrdd ag amcanion newid hinsawdd am allyriadau methan is.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael