Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael ei gynyddu drwy ddewis anifeiliaid sydd yn defnyddio’u bwyd yn fwy effeithlon a drwy wneud, helpu i gwrdd ag amcanion newid hinsawdd am allyriadau methan is.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Pigo Niweidiol Mewn Dofednod Dodwy
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau o atal pigo
Llyngyr Yr Iau Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion, dulliau atal a thriniaeth