Mae’r modiwl hwn yn edrych ar achosion a’r dulliau o atal a thrin cloffni mewn defaid.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a chyllid
Mae'r modiwl hwn yn eich cynorthwyo i lunio cynllun busnes
Bioddiogelwch a Chwaratin
Yn y modiwl hwn byddwn yn egluro buddion bioddiogelwch a'r camau
Sgôr Cyflwr Corff (BCS) mewn Buchesi Bîff
Mae ymchwil yn dangos bo monitro’r sgôr cyflwr er mwyn cadw