Cyfle i feithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o baratoi, gyrru a mynd ar gefn Cerbydau Aml Dirwedd (ATV’s) mewn ffordd ddiogel ac effeithlon.  Defnyddir ATV's yn eang yn y sector amaeth a choedwigaeth er mwyn symud pobl a nwyddau, a byddwn yn ystyried y prif dechnegau trin yn y modiwl hwn, er mwyn sicrhau defnydd diogel o ATV's 'eistedd ag un goes bob ochr' ac 'ochr wrth ochr'. 


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Pigo Niweidiol Mewn Dofednod Dodwy
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau o atal pigo
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar