Mae'r modiwl hwn yn disgrifio achosion, effeithiau a dulliau atal diffyg elfennau hybrin mewn gwartheg.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Meincnodi eich Fferm
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio defnyddio’r rhaglen Mesur i Reoli i
Mastitis mewn Gwartheg
Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint
Llyngyr Yr Lau Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion, dulliau atal a thriniaeth