Mae feirws Schmallenberg yn cael ei drosglwyddo trwy wybed yn brathu a gall heintio ac achosi afiechyd mewn defaid, gwartheg a geifr. Mae’r modiwl hwn yn gyfle i ddysgu sut i adnabod symptomau, beth yw'r risgiau a’r ffordd orau i’w drin a’i reoli.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Iechyd a Diogelwch (Gorfodol os ydych wedi dewis cwrs defnyddio peiriannau neu offer)
Yn ystadegol, ffermio yw un o’r galwedigaethau mwyaf peryglus yn
Rheoli Llyngyr yr Iau
Deall ac atal lledaeniad y parasitiad Llyngyr Afu ar eich fferm.
Sgôr Cyflwr Corff (BCS) mewn Buchesi Bîff
Mae ymchwil yn dangos bo monitro’r sgôr cyflwr er mwyn cadw