Mae'r modiwl hwn yn eich cynorthwyo i lunio cynllun busnes ffurfiol ar gyfer eich fferm a fydd yn angenrheidiol wrth ymgeisio ar gyfer cyllid neu fenthyciadau, neu wrth ehangu neu newid gweithrediad y fferm yn sylweddol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Ffermio Cydweithredol ac ar y Cyd
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno a chymharu sawl trefniant gweithio
Bioddiogelwch a Chwaratin
Yn y modiwl hwn byddwn yn egluro buddion bioddiogelwch a'r camau
Erthylu Mewn Mamogiaid
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau atal erthylu