Mae'r modiwl hwn yn eich cynorthwyo i lunio cynllun busnes ffurfiol ar gyfer eich fferm a fydd yn angenrheidiol wrth ymgeisio ar gyfer cyllid neu fenthyciadau, neu wrth ehangu neu newid gweithrediad y fferm yn sylweddol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cloffni Gwartheg
Cloffni yw un o'r materion lles a chynhyrchiant mwyaf sylweddol
Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael