Mae'r modiwl hwn yn eich cynorthwyo i lunio cynllun busnes ffurfiol ar gyfer eich fferm a fydd yn angenrheidiol wrth ymgeisio ar gyfer cyllid neu fenthyciadau, neu wrth ehangu neu newid gweithrediad y fferm yn sylweddol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd