Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas â’r Dreth ar Werth ar gyfer trafodion yn y DU. Sylwch fod hyn er eich gwybodaeth yn unig. I gael cyngor treth, dylech bob amser geisio cyfarwyddyd oddi wrth CThEM neu weithiwr proffesiynol treth neu gyfrifyddu cymwys.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd