Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas â’r Dreth ar Werth ar gyfer trafodion yn y DU. Sylwch fod hyn er eich gwybodaeth yn unig. I gael cyngor treth, dylech bob amser geisio cyfarwyddyd oddi wrth CThEM neu weithiwr proffesiynol treth neu gyfrifyddu cymwys.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Adnoddau Dynol ar y Fferm
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai canllawiau a chyngor ymarferol
Mastitis mewn Gwartheg
Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint
Llyngyr Yr Iau Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion, dulliau atal a thriniaeth