Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas â’r Dreth ar Werth ar gyfer trafodion yn y DU. Sylwch fod hyn er eich gwybodaeth yn unig. I gael cyngor treth, dylech bob amser geisio cyfarwyddyd oddi wrth CThEM neu weithiwr proffesiynol treth neu gyfrifyddu cymwys.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Technoleg Fanwl Gywir mewn Amaethyddiaeth
Cyfle i ddysgu am y gwahanol fathau o dechnoleg a ddefnyddir ym
Iechyd Coed – Plâu ac Afiechydon Coed
Bydd y cwrs yma yn rhoi golwg gyffredinol i chi o’r bygythiadau i
Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (CEA)
Mae Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (CEA) yn ddull tyfu