Mae'r modiwl hwn yn rhoi sylw i'r angen am reoli silwair, slyri a dŵr glaw.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Wyna Sylfaenol
TMae'r modiwl hwn yn disgrifio'r gofynion ymarferol a
Afiechyd Johne’s Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio ymddangosiad, dulliau atal a
Gwerthoedd Bridio Tybiedig
Mae’r modiwl hwn yn ystyried y defnydd o Werthoedd Bridio