Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno manteision gwahanol fathau o laswellt.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Diffyg Elfennau hybrin Mewn Defaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio sut i ganfod, trin a rheoli diffyg
Lleihau Llygredd Amaethyddol
Mae'r modiwl hwn yn tynnu sylw at rai o'r mesurau y gall ffermwyr
Rheoli Llyngyr yr iau mewn Defaid
Bydd y cwrs hwn yn esbonio sut i ddiagnosio a thrin y tri math o