Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno manteision gwahanol fathau o laswellt.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd
Rheoli Tail Dofednod
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar reoli tail dofednod.