Mae’r cwrs hwn yn weithdy hyfforddiant 3 awr a bydd tystysgrif presenoldeb yn cael ei chyhoeddi ar ôl cyflawni’r gweithdy. Caiff y gweithdai eu darparu gan filfeddygfeydd lleol ledled Cymru. 

Bydd mynychwyr y gweithdai yn deall yr holl randdeiliaid sydd am i ffermydd gymryd rhan mewn cynllunio iechyd gweithredol. Byddant yn frwd ynghylch y manteision sydd gan gynllunio iechyd ar gyfer gwella iechyd a pherfformiad ffermydd da byw gan ddefnyddio nifer o astudiaethau achos wedi'u prisio o bob sector. Bydd yr elfennau allweddol a ymgorfforir mewn cynllunio iechyd yn cael eu trafod gydag enghreifftiau o sut y cesglir data a sut y gellir ei ddefnyddio i dargedu gwelliannau.

 

I weld dyddiadau nesaf y gweithdy hwn, cliciwch yma i fynd i’r dudalen ‘Beth Sydd Ymlaen’.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Colli Ŵyn – Rhan 2: Rhwng Geni a Diddyfnu
Mae’r cwrs hwn yn weithdy hyfforddiant 3 awr a bydd tystysgrif
Rheoli Parasitiaid mewn Defaid – Rhan 1: Llyngyr Main a Phryfed Chwythu
Mae’r cwrs hwn yn weithdy hyfforddiant 3 awr a bydd tystysgrif
Dolur Rhydd Feirysol Buchol (BVD)
Mae’r cwrs hwn yn weithdy hyfforddiant 3 awr a bydd tystysgrif