Mae’r cwrs hwn yn weithdy hyfforddiant 3 awr a bydd tystysgrif presenoldeb yn cael ei chyhoeddi ar ôl cyflawni’r gweithdy. Caiff y gweithdai eu darparu gan filfeddygfeydd lleol ledled Cymru. 

Bydd y rhai sy’n bresennol yn y gweithdai yn ennill gwell dealltwriaeth o epidemioleg a strategaethau rheoli ar gyfer TB yng Nghymru. Bydd y gweithdai’n canolbwyntio ar fesurau bioddiogelwch a biogaethiwo y gellir eu cymryd i leihau’r perygl o gyflwyno afiechydon ar ffermydd unigol, ac i atal TB rhag lledaenu os caiff ei ganfod ar fferm.

 

I weld dyddiadau nesaf y gweithdy hwn, cliciwch yma i fynd i’r dudalen ‘Digwyddiadau’. 


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lleihau Cloffni mewn Gwartheg Llaeth
Mae’r cwrs hwn yn weithdy hyfforddiant 3 awr a bydd tystysgrif
Rheoli Parasitiaid mewn Defaid – Rhan 2: Y clafr, Llau a Llyngyr yr iau
Mae’r cwrs hwn yn weithdy hyfforddiant 3 awr a bydd tystysgrif
Colli Ŵyn – Rhan 1: Erthylu a Maeth
Mae’r cwrs hwn yn weithdy hyfforddiant 3 awr a bydd tystysgrif