Tymheredd Pridd

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth, cyngor ac arweiniad ar dymheredd pridd, rheolaeth porfa a'r amseroedd gorau posibl i osod gwrtaith ar ein Blog Pridd a Phorfa.

Darperir y data ar gyfer ein Map Tymheredd Pridd gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Casglir y data yn ddyddiol a chaiff y map ei ddiweddaru pob bore.