Adnoddau Cynradd Uwch

Image of Callum - Supporting the Curriculum

 Gweithgareddau Menter ar gyfer Disgyblion Cynradd Uwch (plant 7 i 11 oed)

  Gweithgaredd Amcan Dysgu

Adnoddau Cefnogol

1 Beth ddylen ni ei wneud? Creu syniadau ar gyfer prosiect menter

Rhestr Termau Menter

Fy Rhestr Wirio Y Criw Mentrus

2 A phwy y byddwn ni'n siarad? Datblygu sgiliau ymchwilio a chynllunio Sut i gynnwys busnesau lleol
3 Beth wnaethon ni ddarganfod? Casglu gwybodaeth entrepreneuraidd drwy ofyn cwestiynau  
4 Allwn ni gynllunio? Galluogi’r disgyblion i ddatblygu sgiliau cynllunio a chyflwyno syml. Cynllun gweithredu Y Criw Mentrus
5 Pwy sydd orau am? Annog disgyblion i ddatblygu sgiliau penderfynu. Annog disgyblion i feithrin dealltwriaeth o rolau a chyfrifoldebau menter Geirfa Menter allweddol
6 Beth fyddwn ni'n galw'n ein hunain? Annog arloesi a chreu syniadau.  
7 Beth mae pobl eisiau? Cynorthwyo i ddatblygu sgiliau ymchwilio a chyfathrebu.  
8 Sut allwn ni hysbysebu? Annog disgyblion i feddwl yn greadigol

Rhestr wirio ‘Creu Hysbyseb’

9 Sut ydyn ni'n ei wneud? Darparu cyfle i’r disgyblion weithio gydag eraill i greu cynnyrch addas  
10 Allwn ei werthu? Darparu cyfle i ddisgyblion weithio gyda’i gilydd i ddatrys problemau a datblygu datrysiadau arloesol. Geiriau Ariannol allweddol
11 Gallwn ei wneud Cynnal a chwblhau tasg fenter gan ddefnyddio amrediad o sgiliau trefnu  
12 Sut wnaethon ni? Gwerthuso llwyddiant y fenter a’r rôl a chwaraeodd y rhai a weithiodd i’w gyflawni Fy Rhestr Wirio Gwerthuso