Arhosa yn Gysylltiedig

Cysylltwch â ni trwy’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr help sydd ar gael i fentrwyr ifanc sy’n awyddus i ddechrau eu busnes eu hunain, i gael clywed am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn genedlaethol ac yn eich ysgol, coleg neu brifysgol a chadw i fyny â’r newyddion busnes diweddaraf!

Does yna ddim rheswm dros beidio â Chadw mewn Cysylltiad …. Dilynwch Ni!

Twitter

Cewch yr wybodaeth ddiweddaraf mewn ennyd am sut i ddechrau busnes, y mathau o help sydd ar gael a sut i gymryd rhan mewn digwyddiadau all eich helpu i roi hwb i’ch syniad busnes!

Dilynwch @SyniadauMawrCymru ar twitter!

Facebook

Darllenwch negeseuon ysbrydoledig all eich helpu chi i ddechrau eich burhsnes eich hun ac i ddatblygu’n hyderus!

Hoffi /SyniadauMawrCymru ar Facebook!

YouTube

Gwyliwch fideos ar restr chwarae YouTube er mwyn cael rhagor o wybodaeth am ddatblygu eich hun a’ch syniad busnes.

Tanysgrifiwch i Sianel YouTube Busnes Cymru a gwyliwch Restr Chwarae Syniadau Mawr Cymru