Bŵtcamp i Fusnes

Ydych chi'n entrepreneur ifanc mwyaf addawol Cymru?

Ceisiadau ar agor

Bŵtcamp preswyl dros 3 diwrnod i'ch ysgogi

  • Arweiniad ar holl hanfodion busnes
  • Cynllun a fydd yn eich helpu i ganolbwyntio ar beth i'w wneud a phryd
  • Cysylltiadau gwych â phobl o'r un anian â chi 
  • Pecyn o gymorth ymarferol, syniadau a chyfarwyddyd gan entrepreneuriaid blaenllaw o Gymru am gyfnod o 12 mis

Ar ôl ichi wneud cais ar-lein, byddwch yn cael cyfarfod gyda Chynghorydd Busnes i drafod eich cais

 

Os ydych chi'n bodloni'r meini prawf isod, hoffem glywed gennych!

 

Roedd yn ddigwyddiad ardderchog ac addysgiadol sydd yn bendant wedi rhoi mwy o gic i mi o ran sefydlu fy musnes fy hun.

Connor Western - Hummingbird Photography

  • Eich bod chi'n 18-25 oed ar adeg gwneud cais

  • Eich bod chi'n gymwys i fyw a gweithio ym Mhrydain

  • Eich bod chi'n frwd dros entrepreneuriaeth

  • Bydd y busnes yn cael ei sefydlu yng Nghymru

  • Eich bod chi naill ai wedi cychwyn busnes yn y 6 mis diwethaf ond heb gofrestru â HMRC a bod angen help arnoch i gofrestru'ch busnes yn iawn ac i dyfu...NEU 

  • Eich bod chi am droi'ch syniad yn fusnes o fewn 6 mis i orffen y Bŵtcamp.

 

Byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu mwy o gysylltiadau a chyfarfod  â phobl anhygoel sydd wedi bod yno, ei gwneud hi ac wedi llwyddo!

Gallwch fanteisio ar y Bŵtcamp Busnes dwys a chyffrous a fydd yn cael ei dros gyfnod o 3 diwrnod AC ar gymorth heb ei ail gan entrepreneuriaid.

yn ystod y Bŵtcamp, byddwn yn eich dysgu am yr hanfodion ar gyfer sefydlu, rheoli a thyfu'ch busnes - o farchnata a chyllid i gynllunio busnes a chyflogi pobl.

Hefyd, gallwch ddisgwyl cwrdd ag entrepreneuriaid o bob math sydd wedi hen ennill eu plwyf.  Yn ystod y penwythnos, byddwch yn cael digon o gyfleoedd i'w holi, i ofyn am eu hawgrymiadau a chael cipolwg y tu ôl i'r lenni, a fydd yn eich helpu i roi cychwyn ar bethau!

 

Hyd yn oed os na lwyddwch i gyrraedd y Bŵtcamp, byddwch yn dal i gael adborth am eich busnes oddi wrth ein Cynghorwyr Busnes a'n panel o arbenigwyr a bydd Syniadau Mawr Cymru yn eich helpu i gael gafael ar y cymorth busnes y bydd ei angen arnoch.

Mae'r gwasanaeth yn cynnig cymorth un i un i entrepreneuriaid ifanc a gallwch gofrestru ar gyfer y cymorth hwn drwy'n ffonio ar:

03000 603 000 a gofyn am help 1 i 1 Syniadau Mawr Cymru.

Gwersyll Yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ST – 15 – 17 Mawrth 2019 (Ceisiadau ar agor tan dydd Gwener, 15fed Chwefror 2019!)

 

Gwneud Cais!