CreuSbarc

CREU SBARC
CREU SBARC

Mudiad dros Gymru gyfan yw CreuSbarc a’i weledigaeth yw creu ecosystem entrepreneuraidd fwy gweladwy, syml a chysylltiedig. Eu nod yw annog mwy o gydweithrediad ar draws y pum grŵp rhanddeiliaid, sef entrepreneuriaid, corfforaethau, academia, cyfalaf risg a llywodraeth er mwyn sbarduno entrepreneuriaeth dan arweiniad arloesedd ledled Cymru.

 

Yn eu hymgais i greu ecosystem fwy gweladwy, syml a chysylltiedig, maent wedi creu map Glasbrint Argraffiad Cyntaf sy’n galluogi entrepreneuriaid ar bob cam i weld a chysylltu â phob gwasanaeth cymorth sydd ar gael iddynt gan helpu i wneud tirlun menter yn fwy gweladwy ac yn haws ei lywio. Edrychwch ar y map drwy  glicio yma.

 

Chwaraewch eich rhan ac ymunwch â’r mudiad cynyddol heddiw drwy gofrestru yn www.creusbarc.cymru ac ar-lein drwy ddefnyddio #BeTheSpark/#CreuSbarc.