Croeso i Adran y Partneriaid

 

Y Gyfnewidfa Entrepreneuriaeth – yn dod â phartneriaid ynghyd er budd Entrepreneuriaeth Ieuenctid

Os ydych chi’n bartner sy’n annog menter yng Nghymru, cysylltwch â ni i glywed oddi wrth y tîm a rhannu gwybodaeth am eich sefydliad a’ch rhaglenni chi.

Cofrestrwch yn y Gofrestr Rhanddeiliaid i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am ymgynghoriadau, polisïau a chyfathrebu gan Lywodraeth Cymru.

 


Uchelgais Syniadau Mawr Cymru yw cefnogi entrepreneuriaid ifanc, p’un a ydyn nhw’n newydd i daith yr entrepreneur, neu’n dymuno dechrau busnes nawr. Os ydych chi’n gweithio gyda pherson ifanc sydd eisiau gwybod mwy, ystyriwch rai o’r adnoddau canlynol wrthym ni sydd ar gael iddyn nhw

Cyfeiriwch nhw at Rhyddhau Syniadau Mawr

Gall pobl ifanc gael mynediad i sesiynau un i un gyda chynghorydd busnes, arweiniad cychwyn busnes a mynediad i'r offeryn rheoli busnes 'Simply Do Ideas'

 

Cyfeiriwch nhw at Newyddlen Syniadau Mawr Cymru  
 

"Ydych chi’n barod i gwrdd â chynghorydd" Rhestr wirio
dysgwch a ydy’ch entrepreneur ifanc yn barod i gwrdd ag un o’n cynghorwyr busnes, ac os felly sut allwn ni eu helpu i gyflawni hynny

Ffurfioli cynlluniau a syniadau - Simply Do
Mae Simply Do yn galluogi entrepreneuriaid ifanc i weithio drwy eu syniadau a’u prosesu’n gydlynus er mwyn deall yn llawn beth ddylai eu camau nesaf fod. Cofrestrwch i fanteisio ar hyn.