Croeso i Adran y Partneriaid

Grŵp astudio

 

Y Gyfnewidfa Entrepreneuriaeth – yn dod â phartneriaid ynghyd er budd Entrepreneuriaeth Ieuenctid

Os ydych chi’n bartner sy’n annog menter yng Nghymru, cysylltwch â ni i glywed oddi wrth y tîm a rhannu gwybodaeth am eich sefydliad a’ch rhaglenni chi.

Cofrestrwch yn y Gofrestr Rhanddeiliaid i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am ymgynghoriadau, polisïau a chyfathrebu gan Lywodraeth Cymru.

Rhaglen Fenter Entrepreneuriaeth Ieuenctid


Sut i gyfeirio eich person ifanc

Ydych chi’n rhiant neu’n warcheidwad i berson ifanc â diddordeb mewn dechrau busnes? Ydych chi’n ansicr beth sydd ynghlwm wrth hynny a sut allwch chi eu cefnogi? Cymerwch gip ar ein tudalen Cefnogi O Gartref i ddysgu mwy am y camau nesaf.

Uchelgais Syniadau Mawr Cymru yw cefnogi entrepreneuriaid ifanc, p’un a ydyn nhw’n newydd i daith yr entrepreneur, neu’n dymuno dechrau busnes nawr. Os ydych chi’n gweithio gyda pherson ifanc sydd eisiau gwybod mwy, ystyriwch rai o’r adnoddau canlynol wrthym ni sydd ar gael iddyn nhw

Cyfeiriwch nhw at Newyddlen Rhyddhau Syniadau Mawr Cymru  
lle byddan nhw’n derbyn ein Harweiniad Entrepreneuriaid Ifanc i Gychwyn Busnes, yn ogystal â dysgu am weithdai, cyfleoedd a chystadlaethau

"Ydych chi’n barod i gwrdd â chynghorydd" Rhestr wirio
dysgwch a ydy’ch entrepreneur ifanc yn barod i gwrdd ag un o’n cynghorwyr busnes, ac os felly sut allwn ni eu helpu i gyflawni hynny

Ffurfioli cynlluniau a syniadau - Simply Do
Mae Simply Do yn galluogi entrepreneuriaid ifanc i weithio drwy eu syniadau a’u prosesu’n gydlynus er mwyn deall yn llawn beth ddylai eu camau nesaf fod. Cofrestrwch i fanteisio ar hyn.