Busnes Cymru

Mae Syniadau Mawr Cymru yn rhan o Busnes Cymru, sy’n rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am ddechrau a thyfu busnes. Yn ogystal â rhoi cefnogaeth uniongyrchol drwy Syniadau Mawr Cymru, mae hyn yn golygu bod modd i ni sicrhau trosiant llyfn i bobl ifanc ar ôl iddyn nhw ddechrau masnachu er mwyn iddyn nhw fanteisio ar y cymorth busnes ehangach sydd ar gael ledled Cymru.

Beth ydy Busnes Cymru?

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth ar hyd a lled Cymru gan gynnwys: