Grwp Llandrillo Menai, Campws Llandrillo yn Rhos

Dewch o hyd i mi: Campws Llandrillo-yn-Rhos

Menter = EICH cyfle i lwyddo. Drwy gydol y flwyddyn rydym yn darparu ystod eang ac amrywiol o weithdai anffurfiol AM DDIM, sesiynau cyflogwr, cystadlaethau, bŵtcamp cychwyn busnes a chyfleoedd unigryw i'ch cefnogi i fod yn fwy mentrus, a fydd yn gwella eich cyflogadwyedd a rhagolygon ar gyfer y dyfodol. Meddwl am gychwyn busnes ond ddim yn gwybod ble i gychwyn? Edrychwch ddim pellach.

Gallwn gynnig i chi:

  • Gweithdai arloesi i'ch helpu i gynhyrchu syniadau busnes newydd
  • Cefnogaeth 1.1 uniongyrchol i ddatblygu a lansio eich syniad busnes
  • Cefnogaeth i ddatblygu cynnyrch a’i gael i'r farchnad
  • Cyfle i brofi masnach yn y gymuned, ar y stryd fawr ac mewn digwyddiadau yn y coleg
  • "Ydych chi?" Gweithdai datblygu menter sy’n cael eu cynnal gan ein entrepreneur preswyl
  • “Ceiniogau i Bunnoedd" yw eich clwb menter AM DDIM i'ch cefnogi i ddatblygu eich sgiliau menter
  • Cystadlaethau menter a chefnogaeth i gymryd rhan mewn cystadlaethau i gael cyllid.

 

Y Tîm

Karen Aerts - aerts1k@gllm.ac.uk

Dewch o hyd i fwy: https://www.gllm.ac.uk/

Facebook: https://www.facebook.com/yeshubnorthwestwales

Twitter: https://twitter.com/gllmcollege