Gweminarau a Digwyddiadau Syniadau Mawr Cymru

   

I'r rhai ohonoch sy'n ystyried dechrau busnes, rydym yn cynnal amrywiaeth o weminarau a all eich helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i ddechrau busnes. Gweler ein digwyddiadau sydd i ddod isod. Mae gennym hefyd dîm o gynghorwyr busnes proffesiynol a all eich cefnogi i ddechrau eich busnes. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am weminarau, cyfleoedd, ac i gael mynediad at gymorth busnes, cofrestrwch yma.
 


Archebwch Nawr:

MAI

MAGU HYDER – CYCHWYN BUSNES RHAN AMSER
5 Mai 2022, 10:00 - 12:00
Archebwch eich lle yma

 

EISIAU GWEITHIO I CHI’CH HUN? YDY HUNANGYFLOGAETH YN ADDAS I MI?
10 Mai 2022, 17:30 - 19:30
Archebwch eich lle yma.

 

Y RYSÁIT I LWYDDO! CYCHWYN BUSNES BWYD
18 Mai 2022, 13:00 - 15:00
Archebwch eich lle yma.

 

YMCHWILIO I’CH MARCHNAD
19 Mai 2022, 17:00 - 19:00
Archebwch eich lle yma.

 

CREU CYNLLUN BUSNES
24 Mai 2022, 18:00 - 20:00
Archebwch eich lle yma.

 

MYND I’R AFAEL Â RHAGOLYGON ARIANNOL
26 Mai 2022, 18:00 - 20:00
Archebwch eich lle yma.

 

WYTHNOS CYCHWYN BUSNES YR HAF 2022

20-24 Mehefin 2022

Archebwch eich lle yma.

Dyddiadau i'ch Dyddiadur:

MAI

30ain o Fai  - Cyflymu Pethau - Llwyddiant yn y Diwydiant Ffitrwydd

 

MEHEFIN

7fed Mehefin, 10.30 - 12.30  - Troi eich gwaith crefft yn fusnes

Mehefin 10fed - Pwy sydd Angen Swyddfa Beth Bynnag? Arferion gweithio gartref llwyddiannus ar gyfer eich Busnes

Mehefin 17eg - Hyrwyddo eich Platfform; Hyrwyddo eich Busnes Rhan Amser drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Mehefin 22ain - Busnes Rhan Amser Gwyliau’r Haf

Mehefin 27ain - Holi’r Arbenigwr!

Mehefin 29ain - Marchnata eich hun a’ch busnes

GORFFENNAF

Gorffennaf 5ed - Darparu’r Gofal Plant Gorau

Gorffennaf 12fed - Gwybodaeth am Etsy

Gorffennaf 15fed - Prisio eich Cynnyrch; Gair i Gall!

Gorffennaf 20fed Eisiau gweithui I chi’ch hun? Ydi hunangyflogaeth yn addas i mi?

Gorffennaf 26ain - Rhwydweithio fel Busnes Newydd


Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein

Mae BOSS yma i'ch helpu chi a'ch busnes i ddatblygu drwy ddysgu ar-lein.  Mae’n ffordd syml o ddysgu ar-lein ar gyfer dechrau, rhedeg neu dyfu eich busnes.