1. Enillwyr 2018!

Dathlu 2018

Gwobrau Sgiliau Busnes Gorau:

6ed Dosbarth Ysgolion: Arfordir (Ysgol David Hughes)

Addysg Bellach: Make Your Own Tea (Coleg Cambria)

Addysg Uwch:Sneaker Finder (Prifysgol Abertawe)

Tu Allan i Addysg: Cardiff Meditation

Gwobr Effaith Amgylcheddol: Echo (Prifysgol Metropolitan)

Gwobr Effaith Gymdeithasol x2: Lalo (Coleg Cambria)
                                                       Tree Sparks (Prifysgol Bangor)

Gwobr Creadigedd ac Arloesedd: Sneaker Finder (Prifysgol Abertawe)

Gwobr Entrepreneur / Unigolyn y Dyfodol: Tree Sparks (Prifysgol Bangor)

Gwobr Entrepreneur 10%: The Local Artisan Pop Up

Gwobr Ysbryd Tîm: Brew (Prifysgol Metropolitan)

2. Beth yw Dathlu Syniadau Mawr Cymru

Cystadleuaeth Genedlaethol ac Arddangosiad Cymru o Ddawn Entrepreneuraidd i bobl 16-25 oed

*Ceisiau nawr wedi cau*

Rydyn ni wrthi’n chwilio am y busnes, syniad busnes a gweithgaredd menter gorau ymhlith pobl ifanc yng Nghymru.

Gallai hyn olygu timau neu unigolion yn codi arian dros elusen, yn cymryd rhan yn Her Menter a Chyflogadwyedd Bagloriaeth Cymru neu fod yn angerddol am eu syniad busnes eu hunain.

 

3. Pam Ymgeisio?

Ni waeth pa yrfa rydych chi’n ei dewis, bydd bod yn greadigol, yn bositif ac yn fentrus yn eich helpu fel gweithiwr neu i gymryd y cam nesaf tuag at gychwyn busnes.

Dathlu Syniadau Mawr ydy’ch cyfle i brofi’ch hunan yn erbyn goreuon Cymru, gan ddatblygu sgiliau mewn ffordd ymarferol a dangos i bobl eraill yn union beth allwch chi ei gyflawni.

Felly beth ydych chi’n aros amdano – gadewch i ni wybod beth rydych chi’n ei wneud ac ymgeisiwch am y cyfle i fod yn rhan o’r digwyddiad Arddangos Cenedlaethol i Gymru fis Mawrth 2018.

BIC Speach