Chris James
Chris James
CIOTEK Limited
Trosolwg:
Mae CIOTEK yn darparu cymorth busnes
Sectorau:
Amrywiol
Rhanbarth:
Abertawe

Erbyn hyn rwy wedi cychwyn a rhedeg wyth busnes, sydd i gyd wedi bod yn broffidiol. Daeth y fenter gyntaf i fodolaeth pan sylweddolais nad oedd y cwmni meddalwedd roeddwn yn berchennog rhannol arno yn mynd yn y cyfeiriad roeddwn eieisiau. Felly gwerthais fy nghyfranddaliadau a chychwyn ar fy mhen fy hun.  Does dim byd mor foddhaol – a dim byd mor frawychus – â gwybod mai chi yw meistr eich ffawd eich hun mewn busnes.

Yr allwedd i fusnes llwyddiannus yw’ch sylfaen gwsmeriaid: mae’n hawdd dod o hyd i gynnyrch a’i hyrwyddo – daw llwyddiant o’i baru ag anghenion y cwsmer

Chris James - Chris James

Mae CIOTEK yn darparu cymorth busnes – gyda chyngor a chymorth i fusnesau (gan gynnwys rhai sydd wrthi’n cychwyn) gan arbenigo mewn marchnata, gwerthu a chynllunio a lwyddiant. Credaf ei bod hi’n hanfodol mewn busnes edrych ar ôl eich cwsmer, siarad â nhw.

Gwefan: www.ciotek.com