Eira Culverwell
Eira Culverwell
Resolve It
Trosolwg:
Darparu hyfforddiant a gweithdai mewn karate
Sectorau:
Gofal iechyd a gofal cyflenwol
Rhanbarth:
Caerdydd

Cefais fy mwlio drwy gydol fy arddegau ac fe wnes i droi at grefftau ymladd fel ffordd i adennill  hyder. Mae gen i ddau felt du bellach, dw i'n 4ydd Dan mewn Karate Kyokushin ac rwy’n rhedeg clwb yn fy amser sbâr. Sefydlais Resolve It i ddarparu hyfforddiant a gweithdai mewn sut i aros yn ddiogel.

Rydym yn defnyddio diogelwch person ol i ymgysylltu, dysgu sgiliau bywyd, a datblygu strategaethau i ymdopi gyda sefyllfaoedd heriol.

Anrhydedda dy ymrwymiadau gyda gonestrwydd

Eira Culverwell - Resolve It

Mae'r cwmni'n cynnal cyrsiau wedi'u hachredu ac heb eu hachre du sy'n cynnwys hunan amddiffyn a diogelwch personol, perthnasau iach, meithrin hyder, gwydnwch ac ymwybyddiaeth dicter, sy'n cael eu cyflwyno mewn ysgolion, colegau, pr ifysgolion a busnesau cynradd ac uwchradd.

Gwefan: www.resolveitcic.co.uk